Retshjælp 


" Looking for help is a sign of strength "

SEND OS EN BESKED 


Indtast din mail i den øverste boks. Beskriv kort, hvad du vil have hjælp til -og gerne et telefonnummer, så vi kan ringe til dig. Du skal ikke vedhæfte filer med personlige oplysninger.  

 
 
 

Hvem er rådgiverne ?Retshjælpskontoret Roskilde Jurist ledes af en uddannet jurist, med mange års erfaring i at rådgive i forskellig typer retshjælpsinstitutioner.

Nogle gange møder du også jurastuderende, der er på den sidste del af jurastudiet.

Desuden hjælper andre typer af studerende Roskilde Jurist med dens mange opgaver, og af og til vil du også støde på vores kontormedhjælp.
 NYHEDER

OKTOBER 2023 


Mand med førerhund blev forskelsbehandlet, da han blev afvist fra restaurant


En mand, som er blind og har en førerhund, ønskede sammen med sin familie at spise hos en restaurant. I restauranten blev manden og hans familie mødt af restaurantens medarbejdere, som oplyste dem om, at hunde ikke var velkomne i restauranten.

Læs hele afgørelsen fra 

Ligebehandlingsnævnet 


NOVEMBER 2023


Formue i hus og kontanthjælp. Hvordan skal kommunen lave  beregningen ?


Kommunen kan ikke bevilge selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvis borgeren, der ansøger om hjælp til forsørgelse, har formue på mere end 10.000 kr., der kan dække det økonomiske behov. For ægtefæller er beløbsgrænsen 20.000 kr.

Friværdi i fast ejendom er formue i lovens forstand.

Men hvordan skal kommunen beregne en borgers formue i fast ejendom ? Her skal  kommunen skelne mellem friværdi i fast ejendom, som borgeren bor i, og friværdi i andre faste ejendomme.

Læs hele Ankestyrelsens principmeddelse 


NOVEMBER 2023


Hvis du er utilfreds med en afgørelse, for eksempel fra din kommune kan du (næsten altid) klage til Ankestyrelsen


For det første skal du bede om at få afgørelsen på skrift - altså et brev. I brevet / afgørelsen skal kommunen skrive en klagevejledning. Det vil sige fortælle hvem du skal klage til – og hvornår. Det sidste er vigtigt fordi, hvis du ikke får sendt klagen inden fx 4 uger fra den dag hvor du har fået afgørelsen vil klagen næsten aldrig kunne behandles.

Typisk skal du sende klagen via kommunen, så den kan rette sine egne eventuelle fejl. Hvis kommunen mener den har lavet en rigtig afgørelse bliver klagen sendt videre til Ankestyrelsen. Men, hvad er Ankestyrelsen – og hvad foregår der? Læs mere her